“Guia de clàusules socials”. Consell Insular de Mallorca. Departament de Cooperació Local i Interior Observatori de Polítiques Locals. Santiago Lesmes Zabalegui. 2011.